Dasar Privasi

Tarikh Berkuat Kuasa: 25 Mei 2018 – Baharu >>

Sekiranya berlaku konflik, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Kembali ke Pusat Privasi

Pengenalan

Seperti yang kami nyatakan dalam 3 Undang-undang Perlindungan Data, kami komited untuk melindungi privasi data anda. Dasar Privasi ini menerangkan lebih lanjut tentang maklumat yang dikumpulkan oleh Evernote Corporation dan Syarikat Kumpulannya (bersama-sama, "Evernote," "kami" atau "kita") daripada Pemegang Akaun dan Pengguna Akhir ("anda") melalui tapak web dan aplikasi Evernote yang kami rujuk secara kolektif sebagai "Perkhidmatan". Perkhidmatan ini termasuk Perisian Evernote.

Harap maklum bahawa, jika anda menggunakan Evernote Basic, Plus, atau Premium, anda ialah Pemegang Akaun dan Pengguna Akhir akaun perkhidmatan Evernote. Jika anda menggunakan Evernote Business, Pemegang Akaun ialah Pelanggan yang telah mengikat kontrak dengan Evernote seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Perniagaan Evernote  kami dan Pengguna Akhir ialah individu yang akaun penggunanya dikaitkan dengan Akaun perniagaan Evernote. Anda boleh mencari istilah yang ditakrifkan ini dan lain-lain yang digunakan dalam dasar ini dalam Glosari kami di akhir halaman ini.

Walaupun perubahan ketara jarang dilakukan, dasar ini mungkin dipinda kerana ciri baru, teknologi atau keperluan undang-undang timbul, jadi sila semak kembali dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda jika kami membuat perubahan yang ketara dan, jika diperlukan, mendapatkan persetujuan anda. 

Apakah maklumat yang dikumpulkan oleh Evernote? 

Kami membina Evernote untuk membantu anda mengingati dan menyusun idea, pemikiran dan kenangan anda. Ini bermakna anda boleh memasukkan, memuat naik atau menyimpan dalam Evernote apa-apa teks, imej dan data lain yang anda pilih—kami merujuk maklumat itu sebagai "Kandungan". Kami juga mengumpul dan menerima jenis maklumat berikut:

 • Maklumat pelanggan asas. Untuk membuka akaun anda dan memproses pembayaran, kami mengumpulkan dan menerima maklumat asas seperti alamat e-mel anda dan, bergantung pada cara anda membeli langganan Evernote Plus, Evernote Premium atau Evernote Business (masing-masing “Perkhidmatan Berbayar”), alamat pengebilan anda dan lain-lain Maklumat Pembayaran.  
 • Data penggunaan. Kami mengumpulkan dan melog data tentang cara anda dan orang lain mengakses dan menggunakan Evernote, contohnya, tindakan mencipta nota atau berkongsi nota. Data penggunaan boleh dikumpulkan melalui kuki dan teknologi yang serupa. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, termasuk cara menarik diri, lawati halaman Halaman Maklumat Kuki
 • Maklumat lokasi. Kami mengumpul alamat IP yang anda gunakan untuk bersambung ke Perkhidmatan dan — jika anda memilih untuk berkongsinya — maklumat lokasi anda daripada peranti mudah alih. 
 • Maklumat peranti. Kami mengumpul maklumat tentang nombor dan jenis peranti yang anda gunakan untuk bersambung kepada Perkhidmatan, serta maklumat tentang sistem pengendalian pada peranti tersebut (misalnya, iOS, Android, Windows). Ketahui lebih lanjut tentang maklumat yang dikumpulkan oleh aplikasi kami daripada peranti anda Halaman Penggunaan Data.

Kami juga boleh menghubungkan maklumat pelanggan anda dengan data yang kami terima daripada rakan kongsi kami dan pihak ketiga lain untuk membantu memahami keperluan anda dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada anda.  Contohnya, jika anda membuat atau log masuk ke akaun Evernote menggunakan kelayakan Google Apps anda melalui satu log masuk, kami akan mempunyai akses kepada maklumat tertentu seperti nama dan alamat e-mel anda yang dibenarkan dalam tetapan profil Google Apps anda.

Bagaimanakah Evernote menggunakan maklumat saya?

Kami mempunyai peraturan khusus untuk cara dan masa kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan dan terima. Kami menerangkan perkara ini di bawah.

Apakah yang dilakukan oleh Evernote dengan maklumat saya?

Kami komited untuk melindungi privasi maklumat anda. Di bawah, kami menerangkan tentang cara kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan dan terima untuk menyediakan, menyelenggarakan dan meningkatkan Perkhidmatan; untuk memberikan penyelesaian masalah dan sokongan pelanggan; untuk melindungi Perkhidmatan bagi semua pengguna kami; untuk menghubungi anda; dan mentadbir akaun Evernote Business. 

 • Kami menggunakan beberapa teknologi untuk membantu anda memanfaatkan sepenuhnya Perkhidmatan. Sistem kami menganalisis data anda secara automatik untuk menggunakan kuasa Evernote dan terus meningkatkan Perkhidmatan bagi anda dengan cara yang tidak memerlukan sesiapa melihat Kandungan anda. Ini termasuk, sebagai contoh:
  • Memastikan anda mencari perkara yang anda cari apabila anda mencari akaun anda.
  • Menunjukkan kepada anda maklumat yang paling berkaitan dengan cara anda menggunakan atau mungkin menggunakan Perkhidmatan pada masa atau lokasi tertentu.
  • Mencadangkan tindakan untuk diambil oleh anda berdasarkan maklumat yang telah anda simpan.
  • Mencadangkan ciri atau produk perkhidmatan Evernote kepada anda yang kami fikir akan membantu anda memanfaatkan sepenuhnya Perkhidmatan kami.
  • Untuk pengguna Evernote Business, mengesyorkan orang untuk anda bekerjasama.
 • Untuk menyediakan penyelesaian masalah dan sokongan pelanggan, pasukan Sokongan Pelanggan kami mungkin perlu mengakses maklumat anda, misalnya alamat e-mel akaun anda dan maklumat tentang aplikasi Evernote yang anda gunakan, tertakluk pada perlindungan yang dijelaskan di bawah.  
 • Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk melindungi akaun anda dan fungsi Perkhidmatan, sistem kami boleh menganalisis e-mel yang anda hantar ke dan dari akaun Evernote anda dan nota yang anda kongsi untuk mengesan spam, perisian hasad atau kebimbangan keselamatan yang lain. Sekiranya kami menentukan bahawa bahan tersebut merangkumi pelanggaran Syarat Perkhidmatan atau Garis Panduan Pengguna, kami boleh menyekat penghantaran atau membatalkan perkongsian bahan bermasalah, sama seperti penapis spam berfungsi untuk peti masuk e-mel anda.
  Ketahui lebih lanjut tentang langkah-langkah yang boleh anda ambil untuk melindungi akaun anda, seperti menggunakan kata laluan yang kuat, pengesahan dua langkah dan penyulitan.
 • Selaras dengan pilihan komunikasi anda, kami kadangkala akan menghubungi anda untuk mengumumkan produk dan ciri baru yang kami bina untuk anda, berkongsi petua untuk menggunakan Evernote untuk mendapatkan lebih banyak tawaran, membuat tawaran istimewa dan memberi maklumat tentang cara Evernote berfungsi dengan produk dan perkhidmatan dari rakan perniagaan kami.
 • Sekiranya anda Pengguna Akhir akaun Evernote Business, sila ambil perhatian bahawa Pemegang Akaun bagi akaun Evernote Business anda (seperti majikan atau organisasi anda) mungkin telah menetapkan peraturan sendiri tentang akses, penggunaan, pendedahan atau pengekalan data Pengguna Akhir yang disimpan dalam akaun itu. Harap maklum juga bahawa walaupun Pentadbir akaun Evernote Business mempunyai akses kepada akaun Pengguna Akhir yang dikaitkan dengan akaun Evernote Business, Pentadbir tidak boleh mengakses akaun Evernote peribadi Pengguna Akhir. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara akaun perkhidmatan Evernote anda berfungsi dengan akaun Evernote Business anda di sini.

Adakah seseorang di Evernote pernah melihat Kandungan Saya?

Anda mempunyai kawalan ke atas siapa yang melihat Kandungan anda. Kami mengehadkan penggunaan Kandungan anda untuk memastikan tiada sesiapa di Evernote boleh melihatnya melainkan anda secara nyata memberikan keizinan kepada kami atau perlu mematuhi kewajipan undang-undang kami. Khususnya:

 • Untuk meningkatkan atau menambahbaik teknologi, kami mungkin meminta keizinan untuk menyemak sebahagian Kandungan anda. Sebagai contoh, jika ciri baharu mencadangkan nota yang berkaitan dengan Kandungan anda, kami mungkin memberi anda peluang untuk memberikan maklum balas kepada kami tentang prestasi ciri serta contoh kandungan yang terlibat, supaya kami dapat memastikan ciri ini menyediakan cadangan yang disesuaikan dengan tepat. Akses sedemikian kepada Kandungan anda hanya dilakukan dengan keizinan nyata anda dan tertakluk kepada peraturan sulit kerahsiaan dan kawalan akses data. Memilih untuk memberikan kami kebenaran adalah sukarela sepenuhnya.
 • Jika anda menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami untuk membantu dengan bahagian Kandungan tertentu dalam akaun anda (contohnya, jika anda tidak dapat mencari nota yang anda percaya harus berada dalam akaun anda), kami boleh meminta izin sementara anda untuk melihat Kandungan anda . Keizinan ini tamat apabila isu diselesaikan.
 • Sekiranya kami menyedari kemungkinan pelanggaran terhadap Syarat Perkhidmatan atau Garis Panduan, kami mungkin menggantung atau menutup akaun anda sehingga bahan bermasalah dikeluarkan. Di bawah keadaan sedemikian, kami hanya akan melihat Kandungan dalam akaun anda jika anda memberi kami persetujuan atau jika perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, termasuk untuk melindungi keselamatan anda atau mana-mana orang lain.

Untuk menguji dan meningkatkan tawaran produk kami bagi pengguna, kami menggunakan data agregat yang tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi, tidak mengenal pasti mana-mana orang dan tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana pengguna tertentu. Dasar ini tidak bertujuan untuk menggunakan data tanpa nama/tanpa pengenalpastian sedemikian.

Bagaimanakah Evernote berkongsi atau mendedahkan maklumat saya?

Evernote tidak menjual atau menyewa maklumat anda. Berikut ialah keadaan yang kami mungkin mendedahkan maklumat anda — dan hanya maklumat minimum yang diperlukan:

 • Kami berkongsi maklumat anda dengan Penyedia Perkhidmatan yang memproses data bagi pihak kami, seperti pemproses kad kredit dan sistem pengurusan pelanggan. Sebagai contoh, Penyedia Perkhidmatan ini membantu kami:
  • Mengendalikan, membangunkan dan meningkatkan ciri dan fungsi Perkhidmatan
  • Melengkapkan transaksi pembayaran anda
  • Memenuhi permintaan jualan dan sokongan anda
  • Berkomunikasi dengan anda seperti yang diterangkan di tempat lain dalam dasar ini

Kami menghendaki penyedia ini untuk bersetuju dengan keperluan perlindungan data yang ketat selaras dengan piawaian dasar privasi kami, Peraturan Perlindungan Data Am Kesatuan Eropah ("GDPR") dan komitmen kami di bawah perakuan EU-US Privacy Shield dan Swiss-US Privacy Shield seperti yang dibincangkan di bawah. Anda boleh melihat vendor yang kami gunakan untuk membantu kami menyediakan Perkhidmatan di halaman Vendor kami.

Kami tidak berkongsi maklumat anda dengan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pengiklanan mereka sendiri.

 • Kandungan anda bersifat peribadi melainkan anda membuat keputusan untuk berkongsi. Anda boleh memilih untuk berkongsi menggunakan pautan umum atau melalui mana-mana ciri Perkhidmatan yang membolehkan anda berkongsi atau bekerjasama pada Kandungan (“Ciri Kerjasama”). Jika anda memilih untuk berkongsi, kami mungkin perlu mengambil langkah untuk memudahkan kerjasama anda.  
 • Sekiranya berlaku penggabungan, penjualan atau penyusunan semula kesemua atau sebahagian perniagaan kami, maklumat yang dilindungi oleh dasar ini boleh dipindahkan berkaitan dengan perjanjian itu.  
 • Seperti yang diterangkan di halaman Maklumat Kuki, kami berurusan dengan rangkaian pengiklanan pihak ketiga untuk menyiarkan iklan Evernote yang berkaitan dengan anda di Internet dan mengurus komunikasi kami dengan anda. Kami tidak menggunakan Kandungan anda untuk tujuan ini. Selain itu, kami boleh berkongsi dengan rakan kongsi atau Penyedia Perkhidmatan pengecam dicincang untuk menyiarkan kepada anda iklan Evernote yang berkaitan apabila anda melawat tapak web, aplikasi atau platform rakan kongsi serta penyedia. Sebagai contoh, kami mungkin mengambil bahagian dalam perkhidmatan Pemasaran Semula Google AdWords, Twitter Tailored Audience dan Facebook Custom Audience. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kawalan privasi yang ditawarkan dan dihormati oleh Google, Twitter dan Facebook untuk perkhidmatan masing-masing, sila lawati di sini untuk Google, di sini untuk Twitter dan di sini untuk Facebook. Anda boleh untuk tidak memilih perkhidmatan penyasaran iklan dan penyasaran semula iklan tertentu dengan melawat halaman tarik diri Gabungan Pengiklanan Digital atau halaman tarik diri Inisiatif Pengiklanan Rangkaian.
 • Kami juga mungkin berkongsi maklumat tentang anda dengan pihak ketiga apabila anda bersetuju atau mengarahkan perkongsian tersebut. Ini termasuk, sebagai contoh, jika anda menyambungkan akaun Evernote anda dengan aplikasi pihak ketiga di Pusat Apl kami.

Bagaimanakah Evernote bertindak balas terhadap permintaan undang-undang untuk maklumat saya?

Kami melindungi privasi akaun anda dengan penuh berhati-hati. Kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada penguat kuasa undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan yang lain kecuali kami percaya ia diperlukan untuk mematuhi waran, perintah mahkamah, sepina atau permintaan kerajaan yang sah. Ini mungkin merangkumi membalas permintaan undang-undang daripada bidang kuasa di luar Amerika Syarikat yang kami mempunyai kepercayaan yang baik bahawa respons yang diperlukan oleh undang-undang dalam bidang kuasa itu, memberi kesan kepada pengguna dalam bidang kuasa itu dan selaras dengan piawaian proses yang wajar diakui di peringkat antarabangsa.

Kami secara ringkas mentafsirkan semua permintaan maklumat dan kami hanya mendedahkan Kandungan dalam akaun anda yang secara khusus responsif kepada waran kerajaan atau tempat anda telah memberikan persetujuan anda secara eksplisit. Selaras dengan dasar notis pengguna, kami akan memberitahu anda jika kami percaya kami terpaksa mematuhi tuntutan undang-undang pihak ketiga untuk maklumat anda dan kami secara rutin menolak pesanan kerajaan untuk melambatkan notis pengguna bahawa kami lihat terlalu luas. Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat dalam Laporan Ketelusan semasa kami.

Di samping itu, dalam keadaan yang jarang berlaku, kami boleh berkongsi maklumat anda dengan sewajarnya untuk menyiasat atau mengambil tindakan berhubung aktiviti haram, penipuan yang disyaki, atau ancaman yang berpotensi terhadap orang, harta atau sistem di mana kami mengendalikan Perkhidmatan atau jika perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

Bagaimanakah saya dapat mengurus maklumat saya yang disimpan di Evernote?

Selaras dengan undang-undang pertama perlindungan data kami—data anda adalah milik anda—dalam kebanyakan kes, anda boleh mengurus maklumat anda dengan hanya log masuk ke akaun anda dan mengedit maklumat anda secara langsung dalam perkhidmatan Evernote.

Walau bagaimanapun, jika anda lebih suka, anda boleh menghubungi kami di compliance@evernote.com untuk meminta kami memberikan akses kepada, membetulkan, mengemas kini atau memadamkan maklumat peribadi anda. Harap maklum bahawa kami mungkin meminta anda membuktikan pemilikan akaun dan/atau identiti sebelum memenuhi permintaan anda. Kami akan mematuhi permintaan tersebut setakat yang diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan atau US-Swiss Privacy Shield dan US-EU Privacy Shield.

Nota untuk Pengguna Eropah kami tentang Alasan Pemprosesan Data kami dan Hak Akses Data

GDPR Kesatuan Eropah menghendaki kami memberikan notis melalui cara yang khusus kepada pengguna Eropah tentang hak privasi mereka. Kami memproses maklumat peribadi Pemegang Akaun atau Pengguna Akhir melalui salah satu daripada tiga alasan, bergantung pada keadaan: (i) persetujuan mutlak anda, yang dalam hal ini menentukan anda sebagai mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan pada bila-bila masa; (ii) keperluan kontrak; atau (iii) kepentingan sah kami dalam menyediakan Perkhidmatan. Di samping itu, kami dikehendaki menyenaraikan akses data yang tersedia kepada semua pengguna secara khusus.

Berapa lamakah Evernote menyimpan maklumat saya?

Misi Evernote adalah untuk membantu anda mengingati segala yang penting dalam hidup anda. Untuk melakukan itu, kami memudahkan anda mengakses Kandungan yang anda simpan di Evernote, sehingga anda membuat keputusan untuk memadamkannya.

Jika anda memadamkan Kandungan anda dan kemudian disegerakkan, ia tidak lagi boleh diakses oleh anda atau orang lain yang boleh mengakses Perkhidmatan. Sistem sokongan perkhidmatan Evernote boleh mengekalkan salinan sisa Kandungan anda yang dipadamkan sehingga satu tahun disebabkan sifat operasi sistem tersebut.

Evernote menyediakan anda ciri-ciri yang membolehkan anda berkomunikasi dan bekerjasama dengan pengguna lain. Harap maklum bahawa memadamkan salinan komunikasi anda (seperti mesej) tidak akan memadamkan salinan yang ada dalam akaun orang yang anda berinteraksi.

Bagi pengguna yang tidak aktif untuk tempoh masa yang panjang, kami boleh menutup akaun anda untuk memenuhi kewajipan kami di bawah undang-undang yang berkenaan dan mengikut dasar pengekalan data kami. Jika itu berlaku, kami akan cuba memberitahu anda sebelum mengambil sebarang tindakan.

Apakah yang berlaku jika saya mahu berhenti menggunakan Evernote?

Seperti yang dinyatakan di atas, anda boleh memadam Kandungan anda pada bila-bila masa dan anda boleh berhenti menggunakan perkhidmatan Evernote pada bila-bila masa. Seperti yang kami janjikan dalam undang-undang perlindungan data ketiga kami, data anda bersifat mudah alih. Anda boleh mengeksport nota anda pada bila-bila masa, seperti yang dijelaskan di sini.

Apakah yang berlaku jika Evernote menutup akaun saya?

Jika Evernote menyahaktifkan akaun anda disebabkan pelanggaran TOS, maka anda boleh menghubungi kami untuk meminta pemadaman Kandungan anda dan kami akan menilai permintaan tersebut atas dasar kes demi kes, berdasarkan kewajipan undang-undang kami.

Di manakah Evernote menyimpan maklumat saya?

Apabila anda menggunakan Perisian Evernote pada peranti pengkomputeran anda, seperti dengan menggunakan salah satu daripada aplikasi kami yang boleh dimuat turun, beberapa data anda akan disimpan secara setempat pada peranti itu.

Apabila anda menyegerakkan peranti pengkomputeran anda dengan Perkhidmatan, data tersebut akan direplikasi pada pelayan yang diselenggarakan di Amerika Syarikat. Ini bermakna jika anda menyimpan maklumat atau menghantar data ke tapak web Evernote atau Evernote Software dan menyegerakkan Perisian Evernote dengan perkhidmatan Evernote, anda mengakui maklumat peribadi anda akan dihantar kepada, dihoskan dan diakses di Amerika Syarikat.

Undang-undang atau peraturan privasi data di negara asal anda mungkin berbeza daripada, atau lebih melindungi daripada, di Amerika Syarikat. Kami akan mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini dan undang-undang yang berkenaan, di mana-mana sahaja ia diproses.

Apakah syarikat Evernote yang menjadi pengawal data saya?

Jika anda tinggal di Brazil, pengawal data anda ialah Evernote do Brasil Serviços de Aplicaçōes Ltda. (“Evernote Brasil”). Jika anda tinggal di Amerika Syarikat dan Kanada, pengawal data anda ialah Evernote Corporation (beribu pejabat di California). Jika anda tinggal di tempat lain, pengawal data anda ialah Evernote GmbH yang berpejabat di Switzerland.

Bagaimanakah Evernote mematuhi peraturan pemindahan data?

Sekiranya anda penduduk Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”) atau Switzerland, harap maklum bahawa kami menggunakan klausa kontrak standard yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah untuk memindahkan Maklumat peribadi anda dari EEA atau Switzerland ke Amerika Syarikat dan negara-negara lain.

Selain itu, Evernote Corporation telah memperakui pematuhannya dengan Rangka Kerja EU-US Privacy Shield and Rangka Kerja Swiss-US Privacy Shield seperti yang dinyatakan oleh Jabatan Perdagangan A.S. tentang pengumpulan, penggunaan dan pengekalan peribadi maklumat dari negara anggota EU dan Switzerland.

Bagaimanakah saya boleh menghubungi Evernote?

Evernote menyambut baik maklum balas anda tentang Dasar Privasi ini. Sekiranya anda mempunyai soalan, komen atau kebimbangan tentang Dasar ini, sila hubungi kami melalui e-mel di privacy@evernote.com atau mel pos di:

EVERNOTE CORPORATION
305 Walnut Street
Redwood City, California 94063 USA
Attention: Privacy Team

EVERNOTE GMBH
c/o Centralis Switzerland GmbH
Dufourstrasse 101, 8008 Zurich, Switzerland
Attention: Privacy Team

EVERNOTE DO BRASIL SERVIÇOS DE APLICAÇÕES LTDA.
Avenida Paulista, no 2.300
Andar Pilotis
Edifício São Luís Gonzaga
CEP: 01310-300 São Paulo/SP
Brasil
Attention: Privacy Team

GLOSARI

 • Pemegang Akaun bermaksud orang atau entiti yang telah berkontrak dengan Evernote sebagai pengguna Premium, Plus atau Premium individu atau sebagai Pelanggan seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Perniagaan Evernote kami.
 • Ciri Kerjasama bermaksud mana-mana ciri Perkhidmatan yang membolehkan anda berkongsi atau bekerjasama pada Kandungan.
 • Kandungan bermaksud teks, imej dan data lain yang anda pilih untuk menginput, muat naik dan simpan dalam Evernote. 
 • Pengguna Akhir bermaksud individu yang menggunakan akaun pada perkhidmatan Evernote.
 • Evernote (atau kadangkala “kami” atau “kita”) bermaksud Evernote Corporation dan syarikat gabungannya yang juga bertindak sebagai pengawal data: Evernote GmbH dan Evernote Do Brasil Servicos de Aplicaçōes Ltda.
 • Evernote Service bermaksud Perisian Evernote (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan produk, perkhidmatan dan tapak web lain yang dihoskan atau disediakan oleh Evernote, termasuk aplikasi kami yang boleh dimuat turun, Pusat Aplikasi, Forum Pengguna dan Bantuan & Halaman Pembelajaran.
 • Evernote Software bermaksud perisian yang dihoskan pada pelayan Evernote dan perisian yang kami sediakan untuk digunakan oleh anda atau pihak ketiga untuk membolehkan penangkapan Kandungan yang berasal dari luar Perkhidmatan, seperti Evernote Scannable atau Evernote Web Clipper atau mana-mana aplikasi perisian Evernote untuk peranti pengkomputeran yang serasi yang membolehkan akses dan penggunaan Perkhidmatan menerusi peranti sedemikian
 • Syarikat Kumpulan bermaksud Evernote Corporation dan anak syarikat milik penuhnya, yang termasuk Evernote GmbH dan Evernote do Brasil Serviços de Aplicaçōes Ltda.
 • Perkhidmatan Berbayar bermaksud Evernote Plus, Evernote Premium, Evernote Business dan mana-mana tawaran Evernote lain yang kami kumpulkan pembayaran (dalam bentuk mata wang, mata Evernote, kod kupon).