Översikt över uppdateringar av vårt sekretesscenter

Sekretesscenter

15 maj 2021 uppdateringar

Vi har uppdaterat och organiserat vårt sekretesscenter för att göra informationen tydligare och lättare att hitta. I synnerhet:

Sekretesspolicy

21 juli 2021 uppdateringar till versionen från 15 maj 2021:

 • Uppdaterade våra referenser till produktnamn och funktioner för att återspegla aktuell terminologi och funktioner. Till exempel kommer Evernote Teams att ersätta Evernote Business som namnet på vårt konto för flera platser. 
 • Uppdaterad regionsspecifik information ska inkludera mätvärden för CCPA-rapportering. 

15 maj, 2021 uppdateringar till versionen från 1 januari 2020: 


 • Förbättrad läsbarhet, till exempel grammatiska och språkliga ändringar för tydlighetens skull.
 • Vi har lagt till regionsspecifik information på en ny plats på https://evernote.com/privacy/regional för att:
  • tillhandahålla specifik information för våra användare i Kalifornien och EEA, Schweiz och Storbritannien som tidigare fanns i vår personuppgiftspolicy och på https://evernote.com/privacy/gdpr;
  • ange Kaliforniens invånares datarättigheter enligt de slutliga föreskrifterna i California Consumer Privacy Act (CCPA) som tidigare fanns i vår personuppgiftspolicy och avsnittet har uppdaterats för att återspegla de slutliga föreskrifter som utfärdats av California Department of Justice; och
  • vi har lagt till ett avsnitt som förklarar brasilianska invånares konsumenträttigheter enligt den brasilianska lagen om dataskydd (lag nr 13,709/18 eller LGPD).
 • Vi har flyttat vår ordlista med definierade termer från vår personuppgiftspolicy och juridiska avtal till https://evernote.com/legal/glossary

1 januari 2020 uppdateringar av versionen från 25 maj 2018:

 • Tillägg av ett avsnitt som förklarar invånarna i Kaliforniens rätt enligt California Consumer Privacy Act (CCPA).
 • Förbättrad läsbarhet.
 • Beskriver dataöverföringar från EES och Storbritannien (som förberedelse för Brexit).

25 maj 2018 uppdateringar av versionen från 3 juli 2017:

 • Introducerar ett avsnitt som förklarar datarättigheter för EU-invånare enligt den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Förtydligar Evernotes rutiner för datalagring.
 • Förbättrad formatering och läsbarhet av de typer av information som Evernote samlar in, inklusive ett utökningsbart avsnitt för att presentera detaljerade scenarier.
 • Länkar till vår nya leverantörssida som innehåller tredjepartsleverantörer som behandlar data för Evernotes räkning.

Sekretessmeddelande för sökande

1 januari 2020:

 • Lagt till sekretessmeddelande för arbetssökande.

Informationssida om cookies

15 april, 2021 uppdateringar av versionen från 28 augusti 2017:

 • Vi uppdaterade listan över analytiska tekniker och sociala mediefunktioner vi använder samt information om hur du kan välja bort vissa spårningstekniker.


För uppdateringar relaterade till våra användarvillkor, kommersiella villkor och andra juridiska sidor kan du gå hit.

I händelse av tvist ska den engelska versionen ha företräde.