ภาพรวมการอัพเดตไปยังศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเรา

ศูนย์ความเป็นส่วนตัว

อัพเดต 15 พฤษภาคม 2021

เราได้อัพเดตและจัดระเบียบศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อปรับปรุงด้านภาษาและทำให้เก็บข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: 

นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว

21 กรกฎาคม 2021 เป็นเวอร์ชัน 15 พฤษภาคม 2021: 


 • อัพเดตข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับชื่อและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้สะท้อนชื่อและคุณลักษณะในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น Evernote Teams จะแทน Evernote Business ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้แทนตัวเลือกสำหรับบัญชีหลายที่นั่ง 
 • อัพเดต ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาคเฉพาะ เพื่อรวมสรุปรายงาน CCPA 

อัพเดต 15 พฤษภาคม 2021 เป็นเวอร์ชัน 1 มกราคม 2020: 


 • การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านภาษา เช่น หลักไวยกรณ์และการเปลี่ยนภาษาเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาคเฉพาะในสถานที่ใหม่ที่: https://evernote.com/privacy/regional ที่:
  • ให้ข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนียและ EAA, สวิสและสหราชอาณาจักรของเราที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่ในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและที่ https://evernote.com/privacy/gdpr;
  • ให้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ที่มีถิ่นอาศัยในแคลิฟอร์เนียภายใต้ข้อบังคับที่ประกาศใช้ล่าสุดในรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) ที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่ในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราและได้อัพเดตหัวข้อนี้เพื่อแสดงข้อบังคับล่าสุดที่ประกาศใช้โดยกระทรวงยุติธรรมของรัฐแคลิฟอร์เนียและ
  • เพิ่มหัวข้อที่อธิบายสิทธิของผู้บริโภคที่อยู่ในบราซิลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศบราซิล (กฏหมายเลขที่ 13,709/18 หรือ “LGPD”)
 • ย้ายอภิธานศัพท์ที่อธิบายความหมายของคำศัพท์จากนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงของเราไปที่ https://evernote.com/legal/glossary

1 มกราคม 2020 อัพเดตจนถึง 25 พฤษภาคม 2018 เวอร์ชัน: 


 • หัวข้อเพิ่มเติมที่กล่าวถึงสิทธิของประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA)
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านภาษา
 • แสดงรายละเอียดเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลจาก EEA และ UK (เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับ Brexit)

25 พฤษภาคม 2018 อัพเดตจนถึง 3 กรกฏาคม 2017 เวอร์ชัน:

 • ขอแนะนำหัวข้อแสดงรายละเอียดเรื่องสิทธิ์การใช้ข้อมูลของสหภาพยุโรปภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในประเทศที่เป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป (GDPR)
 • แสดงรายละเอียดการเก็บข้อมูลของ Evernote
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดรูปแบบและความพร้อมในการทำงานกับข้อมูลหลายประเภทที่ Evernote เก็บรวบรวม รวมถึงหัวข้อขยายเพื่อให้แสดงสถานการณ์ต่าง ๆ โดยละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • เชื่อมโยงกับหน้าเพจผู้ค้าใหม่ของเรา ซึ่งจะมีรายชื่อผู้ค้าบุคคลที่สามที่เป็นผู้จัดการข้อมูลในนามของ Evernote

ประกาศด้านความเป้นส่วนตัวสำหรับผู้สมัคร

1 มกราคม 2020:

 • ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร

หน้าเพจข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

อัพเดต 15 เมษายน 2021 เป็นเวอร์ชัน 28 เมษายน 2017:

 • เราได้อัพเดตรายการเทคโนโลยีการวิเคราะห์และคุณลักษณะเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่เราใช้ และเราได้อัพเดตข้อมูลวิธีที่คุณสามารถปิดการใช้งานเทคโนโลยีช่วยติดตามบางประเภทได้


สำหรับการอัพเดต&bsp;ที่เกี่ยวข้องกับหน้าเพจเงื่อนไขการบริการของเรา รวมถึงเงื่อนไขเรื่องพาณิชย์และกฏหมายอื่น ๆ  โปรดไปที่ ที่นี่

ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะถูกนำมาบังคับใช้