รูปแบบหลักสำหรับกาวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้า

ไม่ว่าคุณกำลังสร้างพันธมิตรกลยุทธ์ทางธุรกิจกับผู้มุ่งหวัง หรือกำลังบริหารลูกค้าปัจจุบัน โปรดใช้รูปแบบหลักนี้ในการเก็บข้อมูลบัญชีรายชื่อ, ผู้เข้าร่วมประชุม, บันทึกสำคัญ, คำถามสำคัญ และคำตอบของคำถามที่คุณมีสิทธิ์ถูกถาม

ดูรูปแบบหลัก
สร้างโดย Sandler 07/21/2018
รูปแบบหลักจาก Sandler นี้จะช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวสำหรับการประชุมใดก็ได้ วางแผนล่วงหน้าได้โดยใช้มันเก็บข้อมูลบัญชีรายชื่อและสมาชิกในทีม, เขียนและเก็บบันทึกสำคัญ, ยืนยันคำถามที่คุณเตรียมจะถาม และเตรียมตัวสำหรับคำถามที่คุณมีสิทธิ์ถูกถาม

เพราะคุณดูรูปแบบหลักนี้แล้ว

การประชุม

วาระการประชุม

จัดประชุมด้วยเนื้อหาที่ชัดเจน, ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
การบริหารโปรเจค

ภาพรวมโปรเจค

บันทึกสิ่งที่สมาชิกในทีมแต่ละคนต้องรับผิดชอบ, เป้าหมายสำคัญ และกำหนดส่งงานสุดท้าย เพื่อให้ทุกคนทราบว่าเกิดอะไรขึ้น